30-jarige inzet voor “eigen zaal” van de Koninklijke nadelig of eindelijk beloond?

30-jarige inzet voor “eigen zaal” van de Koninklijke nadelig of eindelijk beloond?

Dat is de vraag die binnenkort moet worden beantwoord! Wordt er door de gemeente Maasgouw wel of niet financiële steun verleend? Onze karakteristieke bovenzaal is dringend toe aan verbetering. Dat zien en ervaren de muzikanten en overige bezoekers van de repetities elke week opnieuw. Een liftinstallatie en meer bergruimte kunnen niet langer worden gemist. Het alsmaar uitgebreide instrumentarium en de kwetsbaarheid daarvan bij transport stellen totaal andere eisen dan dertig jaar geleden. De werkomstandigheden voor de welwillende sjouwers dienen op korte termijn te worden verbeterd.

Sinds augustus vorig jaar ligt er een subsidieverzoek bij de gemeente waarop nu een definitief antwoord wordt verwacht. De gemeente is tot nu toe terughoudend omdat de zaal geen eigendom is van de gemeente. Onze harmonie heeft jarenlang zelf voor de instandhouding van de zaal in de oude kern gezorgd.  Gesteund door de achterban en met eenmalige hulp van de vroegere gemeente Thorn bij de start in 1990. Daarmee is onze harmonie een pionier op het gebied van burgerparticipatie geweest.  Er zou nu geen probleem zijn wanneer we de gemeente in 1990 zouden hebben gevraagd de zaal van onze harmonie over te nemen of een nieuwe voor ons te bouwen. Ondertussen zien we dat elders in onze gemeente sprake is (geweest) van forse inzet van gemeentelijke gelden voor accommodatiebeleid.

Daarom zijn wij de voorbije maanden overgegaan tot het ontwikkelen van actie! Het college van B & W is opnieuw aangeschreven, terwijl ook de gemeenteraad nu een brief van ons krijgt. De pers is ingeschakeld. Een volgende stap is de uitnodiging aan de politiek om op maandag 12 maart a.s. een werkbezoek te brengen aan de zaal om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de problematiek. Op onze website (web-linken staan onderaan dit bericht) is over dit alles meer informatie te vinden. Woensdag 21 maart worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Wij vragen uitspraken van de politiek over de noodzakelijke steun voor het bij de tijd brengen van onze zaal,  in de hoop dat in het coalitieakkoord van het nieuwe college concreet uitzicht op hulp wordt vastgelegd.

Reageer via adhesie@kht.nl op onze oproep tot adhesie- en steunverklaring. En vooral ook zegt het voort!

Meer informatie over ons verzoek aan de gemeente Maasgouw kan verkregen worden door de klikken op onderstaande 2 web-linken.

  1. Verzoek aan gemeenteraad Maasgouw tot financiële ondersteuning harmoniezaal KHT (28 feb. 2018)
  2. Oproep KHT tot adhesiebetuiging harmonieus accommodatiebeleid in Maasgouw (feb. 2018)

 

Reacties zijn gesloten.