KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN
OPGERICHT 1812

Dames- en vriendencomité

Begin 1965 werd het Damescomité van de Koninklijke Harmonie van Thorn opgericht. De voornaamste doelstelling was en is nog steeds gelden bijeen te verzamelen ter verlichting van de financiële lasten van de harmonie.

Allerlei middelen werden hiervoor aangewend zoals kienavonden, dansavonden, wafelacties, naast ook de vaste contributie van de leden.

Waren deze leden vroeger voornamelijk de echtgenotes van de heren muzikanten, tegenwoordig bestaat het Dames- en Vriendencomité ook uit dames én heren uit de achterban van onze harmonie. Dit omdat er door de jaren heen behoefte bestond bij deze achterban om tot dit comité toe te treden. Niet enkel vanwege de financiële steun, maarook om voeling te houden met onze vereniging.

De leden betalen hierbij hun jaarlijkse contributie en ontvangen de info die periodiek d.m.v. het blad ”Vannebuk” wordt uitgegeven. Op deze manier worden zij op de hoogte gehouden van de concerten van onze harmonie en van alle andere activiteiten.Tegenwoordig bestaan de activiteiten van het Dames- en Vriendencomité uit het verkopen van wafels en oliebollen tijdens de jaarlijkse kerstmarkt. Nog steeds worden er ook kienavonden georganiseerd.

Vanaf de heropening van het museum ”Het Land van Thorn” zijn er een aantal leden als vrijwilliger werkzaam in dit museum en in de Abdijkerk. Deze vrijwilligers uit de harmonieën en het Dames- en Vriendencomité vervullen baliewerkzaamheden t.b.v. het toerisme in Thorn.

De vrijwilligersbijdragen hiervoor komen te goede aan ons comité. Tevens is de contributie van onze leden nog steeds een belangrijke bron van inkomsten.

Ter versterking van de onderlinge band worden er jaarlijks ook andere activiteiten georganiseerd zoals een fietstocht en een creatieve/culturele activiteit op de avond van de jaarvergadering.

Kort samengevat: het belangrijkste doel van ons comité is de financiële ondersteuning, maar zeker vinden wij ook belangrijk de morele ondersteuning als achterban voor onze harmonie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Hilbrant via  c.hilbrant-metten@hetnet.nl.

Login

Lost your password?