Viering 150 jaar predicaat “koninklijk” Koninklijke Harmonie van Thorn (1865-2015) CONVOCAAT CULTUREEL ERFGOED-MIDDAG THORN

Datum/Tijd
Datum - 15/05/2015
13:00 - 20:30

Locatie
Cultuurhuis Thorn


KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN 
OPGERICHT 1812

Uitvoerend comité viering 150 jaar predicaat “koninklijk” (1865-2015)

CONVOCAAT
CULTUREEL ERFGOED-MIDDAG THORN vrijdag 15 mei 2015

De bezoeker van het Witte Stadje Thorn ziet bij een rondwandeling vooral sporen van een rijke historie. Centraal daarin staan de monumentale Abdijkerk en verwijzingen naar hoog-adellijke abdissen en stiftsdames. Betreffende het stift Thorn zijn interessante archieven bewaard in binnen- en buitenland. Historici uit binnen- en buitenland – met professionele achtergrond, maar ook liefhebbers – hebben in de loop van de jaren onderzoek gedaan naar stift Thorn en vergelijkbare stiften zoals Essen. De herkomst van de hoog-adellijke stiftsdames nodigt uit tot grensoverschrijdend onderzoek (Nederland, Duitsland en België).

Op vrijdag 15 mei 2015 wordt in Thorn een internationaal getinte cultureel erfgoed-middag gehouden, waarin enkele sprekers ingaan op het thema:

“IMPRESSIES VAN HET HOOGADELLIJK KANUNNIKESSENSTIFT THORN DOOR DE EEUWEN HEEN”

Gezien de achtergrond van de sprekers en het onderzoeksgebied damesstiften Thorn en Essen wordt gesproken in zowel Nederlandse als Duitse taal.

Aanleiding voor deze thema-middag is de viering van 150 jaar predicaat “koninklijk” van de Koninklijke Harmonie van Thorn, verleend door koning Willem III in 1865. Het burger-muziekgezelschap, dat ruim 200 jaar geleden – in 1812 – werd opgericht, bouwde voort op een culturele erfenis van het stift. De verloren gegane adellijke patronage van de stiftsdames kreeg in de 19e eeuw een nieuwe invulling door het adellijk huis Von Hompesch & Von Riedesel en nadien in het predicaat “koninklijk”, verleend door koning Willem III.

In aansluiting op de middag kan – na een korte onderbreking – als facultatief avondprogramma de opening van een expositie in het Gemeentemuseum Het Land van Thorn worden bijgewoond.

Deze tentoonstelling heeft als titel:
“MET PAUKEN EN TROMPETTEN”, Muzikaal Thorn onder adellijke patronage(1600-2015).

Inschrijving / aanmelding
Bijgesloten is het programma en een antwoordformulier, waarop u uw deelname aan deze cultureel erfgoed-middag (en het facultatieve avondprogramma) kenbaar kunt maken.

Namens de Koninklijke Harmonie van Thorn,
Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Frans Tonnaer, president Drs. Peter Parren, ere-president (dagvoorzitter)

———————————-
Programma van de cultureel erfgoed-middag

13.00-13.45 uur Ontvangst met koffie/thee/broodjes in het Cultuurhuis Thorn op de Wijngaard 8 te Thorn

14.00 uur Abdijkerk – Opening van de middag door drs. Peter Parren

14.15-15.00 Spreker: Hartwig Kersken M.A., Universität Duisburg-Essen (D.),

Titel: Die Thorner Supplik an Papst Clemens V. vom 7. Januar 1310 und das Problem der Verfassung religiöser Frauengemeinschaften im Mittelalter

15.00-15.10 Muzikaal intermezzo

15.10-15.50 Spreker: Dr. Hans-Werner Langbrandtner, Landschaftsverband Rheinland, Archivberatungs- und Fortbildungszentrum, Brauweiler (D).

Titel: „Das Archiv der Grafen von Manderscheid-Blankenheim und seine Geschichte nach 1794. Ein weitgehend unbekanntes rheinisches Adelsarchiv in Prag mit Quellen zur Geschichte zu Stift Thorn“

15.50-16.00 Muzikaal intermezzo

16.00- 16.40 Spreker: Mr..Jacques van Rensch, Rijksarchivaris, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht
Titel: ‘Nichts sicheres als der Todt und nichts unsicheres als dessen Stundt’. Laatste wilsbeschikkingen van stiftsdames in de abdij Thorn als spiegel van een adellijke leefwereld

16.45 – 17.30 uur Afsluitende borrel in het Cultuurhuis Thorn

——————————————————–
Facultatief avondprogramma:
opening expositie Gemeentemuseum Het Land van Thorn
“MET PAUKEN EN TROMPETTEN” Muzikaal Thorn onder adellijke patronage (1600-2015)

19.00 uur samenkomst in de Abdijkerk voor de openingstoespraken en muzikale intermezzo’s, ter inleiding van de expositie

20.00 uur bezoek aan de expositie in het Gemeentemuseum Het Land van Thorn

20.30 uur afsluitende borrel in het Cultuurhuis Thorn

De organisatie van de CULTUREEL ERFGOED-MIDDAG THORN is in handen van de
Koninklijke Harmonie van Thorn, en met name een uitvoerend comité voor de viering van 150 jaar predicaat “koninklijk” (1865- 2015) & De Ansfriedstichting, in samenwerking met:
• Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL – Maastricht)
• Stichting Cultuurhuis Thorn & Stichting Abdijkerk Thorn (Parochie H. Michaël)
• Gemeentemuseum Het Land van Thorn / Gemeente Maasgouw
• Diverse historische verenigingen en instituten in de beide Limburgen en de Duitse grensregio

Toelichting sprekers

Hartwig Kersken M.A.
Hartwig Kersken M.A. studeerde geschiedenis en is verbonden aan het “Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung (InKuR) der Universität Duisburg-Essen” (D). Zijn promotie is voorzien in april 2015 op een proefschrift over vrouwenstiften in de late middeleeuwen, waarin ook aandacht voor Thorn.

Dr. Hans-Werner Langbrandtner
Dr. Hans-Werner Langbrandtner studeerde geschiedenis in Heidelberg en is als wetenschappelijk archivaris verbonden aan het Archivberatungs- und Fortbildungszentrum van het Landschaftsverband Rheinland (LVR), gevestigd in de Abdij Brauweiler (NRW-Duitsland), die momenteel een culturele bestemming heeft.
Het zwaartepunt van zijn werkzaamheden is het adelsarchiefbeheer in Nordrhein.
Hij heeft meerdere publicaties over de geschiedenis van de adel in het Rijnland op zijn naam.

Mr. Th.J. Van Rensch
Mr. Th.J. Van Rensch is als rijksarchivaris verbonden aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht.Hij werkt aan een nieuwe inventaris van het archief van het stift Thorn. Zijn promotie is voorzien in 2015 op de geschiedenis van het rijks-onmiddellijke graafschap Gronsveld. In het jaar 2010 werd hem door het Landschaftsverband Rheinland de onderscheiding Rheinlandtaler verleend voor uitzonderlijke verdiensten op het gebied van grensoverschrijdend archiefbeheer en regionale geschiedenis.

KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN

Antwoordformulier
voor deelname aan de CULTUREEL ERFGOED-MIDDAG THORN
op vrijdag 15 mei 2015

De heer/mevrouw: ……………………………………………………………
Organisatie:……………………………………………………(indien van toepassing)
Straat: ………………………………………………………………………….
Postcode, woonplaats: ………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………

Zal/zullen op vrijdag 15 mei 2015 met ………..persoon/personen deelnemen

aan de
CULTUREEL ERFGOED-MIDDAG THORN

en zal/zullen aan de volgende activiteiten deelnemen*:

0 middagprogramma (lezingen) , met ontvangst en afsluitende borrel

0 facultatief avondprogramma, opening expositie “MET PAUKEN EN TROMPETTEN”

De kosten voor het middagprogramma bedragen € 10,– per persoon.
Dit bedrag graag overmaken op bankrekening (IBAN): NL16 INGB 0675 6751 54
BIC: INGBNL2A.
Ten name van: DE ANSFRIEDSTICHTING
Met vermelding van: “Naam + deelname Erfgoed-middag Thorn 15 mei”

Dit formulier dient te worden geretourneerd aan DE ANSFRIEDSTICHTING t.a.v. Peter Parren

Bogenstraat 15
6017 AT THORN

e-mail: ansfriedstichting@kpnmail.nl
telefoon: 0031 475 562627