Viering 150 jaar predicaat “koninklijk” (1865-2015) CULTUREEL ERFGOED-MIDDAG THORN

KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN
OPGERICHT 1812

Uitvoerend comité viering 150 jaar predicaat “koninklijk” (1865-2015)

THORN

Vrijdag 15 mei

Cultureel erfgoed-middag

Nieuwe feiten over de historie van het Stift Thorn in de internationale kijker

Op vrijdag 15 mei a.s. komen historici en historisch geïnteresseerden uit Nederland, Duitsland en België in Thorn bijeen. Het thema van deze cultureel erfgoed-middag is: “IMPRESSIES VAN HET HOOGADELLIJK KANUNNIKESSENSTIFT THORN DOOR DE EEUWEN HEEN”.

De afgelopen jaren zijn meerdere promotieonderzoeken gewijd aan onderwerpen betreffende het Stift Thorn. In 2014 promoveerde in Tilburg Johan Schoenmakers met een dissertatie over de OFFICIA PROPRIA van het stift Thorn. Dit jaar promoveert aan de universiteit van Duisburg-Essen (D) Hartwig Kersken op een proefschrift over vrouwenstiften in de late middeleeuwen, waarin ook aandacht voor Thorn.

Tijdens een cultureel erfgoed-middag op vrijdag 15 mei kunnen geïnteresseerden in deze nieuwe feiten over de middeleeuwse historie van Thorn een lezing van Hartwig Kersken bijwonen. Hij gaat in op een verzoekschrift vanuit Thorn uit 1310 aan Paus Clemens V – de paus die in 1309 naar Avignon was getrokken – en het probleem van de regels van de religieuze vrouwenstiften in de middeleeuwen. Deze expert geeft op basis van dit document een inkijk in zijn jarenlange bestudering van bronnen over onder meer het Thorner damesstift in een periode waarover nog nauwelijks is gepubliceerd.

Vervolgens gaat dr. Hans-Werner Langbrandtner, wetenschappelijk archief-expert uit Duitsland, in op een in Praag nieuw ontdekte archiefcollectie van de grafelijke familie Von Manderscheid-Blankenheim. Deze familie was met drie abdissen en vele stiftsdames prominent in Thorn vertegenwoordigd. Tot deze familie behoorde ook Clara Elisabeth von Manderscheid-Blankenheim, stichteres van de Kapel onder de Linden en andere fundaties.

Tenslotte spreekt mr. Jacques van Rensch van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht over testamenten van stiftsdames in de abdij Thorn als spiegel van een adellijke leefwereld.

Gezien de achtergrond van de sprekers en het onderzoeksgebied damesstiften Thorn en Essen zal worden gesproken deels in Nederlandse en deels in Duitse taal.

Geïnteresseerden voor het bijwonen van het programma op vrijdag 15 mei in Thorn kunnen inschrijven tegen betaling van een bedrag van € 10,- p.p. (inclusief koffie/broodje en afsluitende borrel), over te maken op bankrekening NL16 INGB 0675 6751 54 ten name van DE ANSFRIEDSTICHTING.

Het treffen, dat duurt van 13.00 – 17.30 uur, vindt plaats in de Abdijkerk van Thorn en in het Cultuurhuis Thorn op de Wijngaard.
Aanmeldingen kunnen worden gericht aan: ansfriedstichting@kpnmail.nl, onder vermelding van naam & adres + “deelname 15 mei” (deze gegevens ook te vermelden bij de betaling).

epitaaf Clara Elisabeth

 

Reacties zijn gesloten.