KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN
OPGERICHT 1812

V r i e n d e n   v a n   d e   K o n i n k l i j k e   H a r m o n i e  v a n  T h o r n

In deze rubriek vindt u in het eerste deel algemene informatie over de Vrienden van de Koninklijke Harmonie en in het tweede deel actualiteit, zoals belangrijke concerten, evenementen en de activiteiten speciaal voor de Vrienden.

1. ALGEMENE INFORMATIE

Ontstaan

Zolang de Koninklijke harmonie bestaat, hebben vrienden zich georganiseerd om de Bokken waar mogelijk te ondersteunen.

Het meest recent is dat gebeurd in 2014 toen de vrienden in overleg met het bestuur de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie hebben opgericht. Een stichting biedt een goede basis om van de vrienden een hechte club te maken, die daadwerkelijk iets kan betekenen voor de Bokken.

Doel

De Stichting ondersteunt de Koninklijke Harmonie door 

➢ het verstrekken van financiële middelen voor bepaalde activiteiten of projecten; 

➢ door het bevorderen van blaasmuziek in het algemeen en die van de Bokken in het bijzonder;
➢ door het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak. 
➢ Bij dit alles krijgen jongeren speciale aandacht. 

Bestuur

Het eerste Stichtingsbestuur bestaat uit:

Roel Hekking, voorzitter

Arie van der Lee, vicevoorzitter

Peter-Paul Moors, secretaris

Noud Slegers, penningmeester.

Beleid

Het stichtingsbestuur wil er allereerst zijn voor de muzikanten en het bestuur.  nwensen en behoeften zijn leidend in de ondersteunende activiteiten. In het najaar 2016 zal het bestuur de verwachtingen inventariseren om zo te komen tot een beleidsplan. 

Hoe word ik Vriend van de Bokken?

Als Vriend van de Bokken steunt u hen door uw jaarlijkse bijdrage. Maar ook door uw aanwezigheid bij repetities, uitvoeringen of concoursen of andere vormen van betrokkenheid.

Wat krijgt u:

➢ U wordt uitgenodigd om het matineeconcert in november gratis bij te wonen, inclusief de uitgebreide nazit speciaal met de Vrienden en het Bestuur van de Harmonie.
➢ U wordt uitgenodigd voor speciale repetities, lezingen e.d. door de Vrienden georganiseerd. Overigens zijn alle repetities openbaar. Welkom!
➢ U kunt tegen gereduceerde prijzen meegaan naar concoursen of met concertreizen.
➢ U vindt een gezellige vriendenclub.
➢ U wordt via de website op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen van de Vrienden en de Harmonie.
➢ U bent, naast uw financiële bijdrage, natuurlijk volledig vrij om uw vriendschap op uw eigen wijze in te vullen. 

Wat geeft U:

➢ Lidmaatschap voor een persoon bedraagt € 75,-
➢ Lidmaatschap voor echtpaar/partners € 125,-.
➢ Lidmaatschap voor jongeren tot 25 jaar bedraagt € 35,-.
➢ Lidmaatschap voor stellen tot 25 jaar: € 50,-.

Opgave en informatie

Voor informatie of opgave kunt u terecht bij de secretaris Peter-Paul Moors, Trompstaete 8, 3951 WV Maarn. Mailadres:  ppmoors@planet.nl. Mobiel: 06 51419564 

2. ACTUEEL

Dat de Vrienden niet alleen financiële ondersteuning willen bieden, bleek bij het behalen van de Europese Kampioenschappen van de Bokken op 21 juni 2016. De Vrienden waren bij een speciale repetitie, in Utrecht en bij de huldiging in Thorn op 16 juli. Er zijn in die dagen daadwerkelijk nieuwe vriendschappen gesloten!

Voor concerten van de Bokken verwijzen we U naar de Agenda  op deze website. 

Noteert u vast in uw agenda: 27 november 2016

Graag uw speciale aandacht voor het matineeconcert op 27 november 2016. Te zijner tijd wordt u uitgenodigd voor het gratis bijwonen van dit concert, dat plaatsvindt van 11 tot 13.00 uur. Daarna bent u meer dan welkom op de nazit speciaal voor de Vrienden. Onder de lunch zal ontmoeting centraal staan. Bovendien zal het bestuur  haar beleid met uw bespreken.

Login

Lost your password?