Boek tijdperk Norbert Nozy bij Koninklijke van Thorn gepresenteerd

Boek tijdperk Norbert Nozy bij Koninklijke van Thorn gepresenteerd

Op zaterdag 4 november werd in het Cultuurhuis van Thorn op feestelijke wijze de uitgave van ‘Merci Norbert Nozy’, dirigententijdperk 2004-2017, gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door samensteller Peter Parren, erepresident van de ‘Koninklijke’,overhandigd aan de hoofdrolspeler van het beschreven muzikaal tijdperk, dirigent Norbert Nozy. Ook Marie-Christine Marghem, partner van Norbert Nozy en minister in de federale regering van België, woonde deze boekpresentatie bij.  Eerder dit jaar, op zaterdag 15 juli, nam Norbert Nozy officieel afscheid van de Koninklijke Harmonie van Thorn tijdens het seizoens-afsluitingsconcert. Op die avond kon alleen de omslag van het in voorbereiding zijnde boekwerk gepresenteerd worden. Inmiddels is het boek gecompleteerd, inclusief een verslag van de memorabele afscheidsviering, terwijl ook de uitreiking van een koninklijke onderscheiding voor de geschiedenis is vastgelegd. In het boek is kort en bondig veertien jaar muziekhistorie vastgelegd met als hoogtepunten drie concoursen in de concertafdeling, in 2008, 2013 en 2016, met het behalen van een nationale en twee Europese titels.

Het boek geeft een compleet overzicht van het gespeelde repertoire, de belangrijkste concertseries, de vaste podia, muzikale projecten en concertreizen. Ook is een kroniek voor de jaren 2004-2017 opgenomen, waardoor veel voor de geschiedenis is vastgelegd. Bij de presentatie werd in de openingstoespraak aangehaald dat eerst geschiedenis moet worden geschreven in daden en gebeurtenissen, alvorens een geschiedenis op papier kan worden gezet. In het tijdperk Nozy is ruimschoots muzikale historie geschreven, waardoor er voldoende stof was voor een geschiedschrijving over deze episode.

Eerste exemplaren van het boek werden ook aangeboden aan president Frans Tonnaer, wethouder mevrouw Jessie Smeets-Palmen en aan Christine Hilbrant-Metten, de voorzitster van het damescomité. De musicerende leden van de harmonie kregen zondag 5 november na afloop van de repetitie ook een exemplaar uitgereikt, omdat zij samen met de dirigent dit muzikaal tijdperk zo succesvol hebben gemaakt. De productie van dit boekwerk werd mogelijk gemaakt door De Ansfriedstichting. Deze stichting heeft ook nog een beperkte extra oplage ter beschikking gesteld van het damescomité, dat de boeken ten bate van eigen kas 

Het boek wordt in Thorn thuis bezorgd na een mail gericht aan c.hilbrant-metten@hetnet.nl en het gelijktijdig overmaken van het verschuldigd bedrag ad € 15,00 op bankrekening NL20 RABO 0151 0188 98 t.n.v. Damescomité Koninklijke Harmonie van Thorn. Voor een bedrag van € 19,50 ontvangen niet in Thorn woonachtige geïnteresseerden het mooie boekwerk per post thuis bezorgd.

Overigens zal het boek ook verkrijgbaar zijn tijdens het Matinee Concert op zondagmiddag 12 november a.s. in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. Aanvang: 15.00 uur.

  

Reacties zijn gesloten.