KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN
OPGERICHT 1812

RSIN / fiscaal nummer: 005563185

Contactgegevens:

Koninklijke Harmonie van Thorn

Beekstraat 5

6017 AB Thorn

E-mail: info@kht.nl

Bestuurssamenstelling:

– President: Mevr. F. Eurlings – Tonnaer
Penningmeester: Dhr.  H. Straetemans
– Penningmeester: Dhr. R. Richter
Secretaris: mevr. M. Tonnaer-Hendrickx
Orkestmanager: Dhr. W. Suilen
Bestuurslid: Dhr. R. Dullens
Bestuurslid: Dhr. L. Hendrikx
– Bestuurslid: Mevr. V. Brouns
– Bestuurslid (aspirant): Mevr. A. Richaerts

Beloningsbeleid:

Het bestuur is volledig onbezoldigd. Dirigenten, repetitoren en instructeurs worden beloond conform de richtlijnen van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs. Voor verdere toelichting verwijzen wij u door naar het financiële jaarverslag.

Doelstelling:

De doelstelling van de Koninklijke Harmonie van Thorn is het uitvoeren van symfonische blaasmuziek en slagwerkmuziek op een hoog en internationaal niveau. Daaraan koppelen we de educatie van muziekopleiding in samenwerking met de basis-en muziekschool in Thorn. De Koninklijke Harmonie van Thorn vervult voor haar leden en achterban een sociale functie en biedt daarnaast ondersteuning in de gemeenschap in de vorm bijdragen van opluistering van gemeenschappelijke activiteiten in de breedste zin van het woord.

Beleidsplan op hoofdlijnen:

De Koninklijke Harmonie van Thorn stelt zich ten doel het op een zo hoog mogelijk niveau ten uitvoering brengen van repertoire voor symfonisch blaasorkest. Daartoe verzorgt de Koninklijke Harmonie optredens voor een zo breed mogelijk publiek in gerenommeerde concertlocaties in binnen- en buitenland, en wordt deelgenomen aan nationale en internationale muziekconcoursen. De Koninklijke Harmonie van Thorn draagt daarmee bij aan instandhouding van een gevarieerd cultureel aanbod. Daartoe wordt ook met regelmaat (jonge) solisten een podium geboden om zich met een gerenommeerd orkest voor een breed publiek te manifesteren. We bieden eigen jeugdige leden de kans om met een gerenommeerd orkest eindexamen bachelor/master studies conservatorium te doen. De Koninklijke Harmonie van Thorn verleend medewerking aan directiecursussen in de vorm van praktijkorkest en bied daarmee jonge dirigenten in opleiding de kans zich verder te ontwikkelen.

De Koninklijke Harmonie van Thorn zet zich nadrukkelijk in op het gebied van repertoirevernieuwing voor de amateur-blaasmuziek, en geeft daaraan mede gestalte door het verstrekken van compositie-opdrachten. Een van deze compositieopdrachten was het verplichte werk voor de concertafdeling tijdens het Wereld Muziek Concours van 2005. Deze ontwikkeling trekken we door. Naast het verstrekken van compositieopdrachten zoeken we de verbinding met andere disciplines. Denk aan vocaal, dans in combinatie met beeldende kunsten.

Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vertaald naar een actief concertprogramma en bijbehorend repertoirekeuze. In dit kader staat voor het seizoen 2017/2018 onder andere gepland: deelname aan de concertserie Verrassende Ontmoetingen in Tilburg en een cross-over concert met medewerking van dichter(s), toneel en schilderkunst. Allen lokale deelnemers vanuit de gemeenschap Thorn.

De koninklijke Harmonie financiert haar activiteiten door middel van contributies, giften, sponsoren en overige inkomsten.

De financiële verantwoording van de Koninklijke Harmonie van Thorn t.b.v. van de Anbi Status is in te zien via onderstaande link:

 Financiele verantwoording KHT t.b.v. Anbi Status

Login

Lost your password?