Gloort er hoop na slecht nieuws?

Gloort er hoop na slecht nieuws?

“De Bokken vangen bot bij de gemeente”. Zo luidt kort samengevat in dagblad De Limburger van woensdag 30 mei het bericht over een besluit tot formele afwijzing van financiële hulp voor het bij de tijd brengen van de zaal. Het besluit kwam na negen maanden wachten toch nog onverwacht uit de lucht vallen. Zeker gezien alle informatie-uitwisseling en gevoerd overleg. Onbegrijpelijk. Het oude college heeft in de laatste weken ineens het bureau opgeschoond, met een beroep op een gedateerde beleidsnota, zonder alle argumenten die aan de orde zijn geweest harmonisch af te wegen. Het spreekt voor zich dat het dossier daarmee voor ons niet definitief is afgesloten. Immers, de oplossing is er nog steeds niet en deze zal er wél moeten komen.

De Koninklijke Harmonie van Thorn heeft niet alleen een repetitielokaal dat onderdak biedt aan muzikanten, maar biedt ook een huis en thuis voor een belangrijk deel van de Thorner gemeenschap. Daarom zullen wij contact gaan opnemen met het nieuwe college en de nieuwe portefeuillehouder om in constructief overleg een oplossing voor onze problematiek te vinden. Daarbij hoop koesterend uit het gisteren door het gemeentebestuur gesloten coalitieakkoord 2018-2022.

Wij blijven u op de hoogte houden.
Peter Parren

Artikel uit DL 30 mei 2018

 

   

 

 

Reacties zijn gesloten.